kys.co.th : บริษัทกระจกและอลูมิเนียม กระจกและอลูมิเนียม บริษัทขายกระจก บริษัทติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม รับออกแบบติดตั้ง ติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม
kys.co.th : บริษัทกระจกและอลูมิเนียม กระจกและอลูมิเนียม บริษัทขายกระจก บริษัทติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม รับออกแบบติดตั้ง ติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม
 
 สินค้าแนะนำ
ประตูกั้นน้ำท่วม
น้ําทวมจะไมเปนปญหาอีกตอไป ดวยประตูกั้นน้ําทวม "เฮอร&#.....
อ่านต่อ...
------------------------------------------------------

 

kys.co.th : บริษัทกระจกและอลูมิเนียม กระจกและอลูมิเนียม บริษัทขายกระจก บริษัทติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม รับออกแบบติดตั้ง ติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม
แจกอีกครั้งตามคำเรียกร้อง กลุ่มเกษมการค้าแจกทอง
การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก จำกัด จะจัดหากระจกหลากหลายชนิดเพื่อให้เหมาะสมกับการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า จากภายในประเทศและจากการนำเข้าเพื่อสนองตอบความต้องการของตลาด เราจะจำหน่ายกระจกที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ เช่น มาตรฐานอเมริกัน, ออสเตรเลีย และอังกฤษ บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก จำกัด มีความยินดีให้ความร่วมมือเพื่อ ให้ได้ตามความต้องการของลูค้าและจะแนะนำในการเขียนแบบ, ข้อกำหนดต่าง ๆ แต่ลูกค้า เพื่อความมั่นใจ, ความปลอดภัย, การป้องกันไฟ, การประหยัดพลังงาน, การป้องกันความร้อนและป้องกันเสียงดังรบกวน พร้อมทั้งความสวยงามด้วย เรามีกระจกพร้อมอยู่ในสต็อกอย่างครบครัน และยังสั่งเตรียมเพื่อความพร้อมจากผู้จำหน่ายของเราได้ในทันที
kys.co.th : บริษัทกระจกและอลูมิเนียม กระจกและอลูมิเนียม บริษัทขายกระจก บริษัทติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม รับออกแบบติดตั้ง ติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม